Sino ako? Bakit hindi mo ipabatid-may malayang kamalayan? Sumagot ka! Sino sila? Bakit hindi mo sabihin sa taong walang kamalayang malaya..?

Itinuring kong guro ang sarili kong talisik. Walang nagdamot ng karunungan nang gumawa ako ng sarili kong babasahin at matuto sa sariling tinta o karanasan. Hindi naging sapat sakin ang aral ng iba, mga sumbat ng mga dalubhasang may puntos kuno sa buhay. Ihambing mo ko sa isang mangmang na hirap makaintindi wag lang sa batang naimpluwensyahan ng taong may halang ang utak. Hindi ako nagkamali na magdesisyon na magtiwala sa sarili kong kakayahan, karanasan ang nagmulat sakin, pagsubok ang nagsalaysay ng tama’t mali at kung sino ang masama’t mabuti. Meron akong kinilalang diyos, masaya akong hindi ko sinalungat ang mga salita nya. Hindi ako naniniwalang meron syang nilikhang masama, nauso lang ang salitang “kasamaan” nang bigyan nya ang bawat tao ng malayang kaisipan na syang gumagawa ng sinasabi nilang mali. Sayang dahil hindi nila naunawaan ang makahulugang motibo diyos kung bakit ipinagkatiwala sa kanila ang kalayaang makapag-isip-ng kung ano ang tama.

Ang buhay ay isang paglalakbay, hindi mo basta-basta masusukat  ang kalagitnaan kung hindi mo mararating ang kadulu-duluhan. Wag kang matakot na bumalik sa simula dahil naglalakbay ka sa magulo at bilog na mundo hindi sa patag at inaasahan mong maayos na mundo at sa ayaw mo man o hindi babalik at babalik ka parin-kinabukasan  dahil magpapatuloy umikot ang mundo, madapa ka man nang paulit-ulit. Sa ibang tao ko nakilala ang kalahati ako. Hindi kasi malakas ang loob ko para sabihing..  “kilala ko ang sarili ko” Tatanda pa tayo at magbabago kaya wag nyo munang sabihing kilala nyo na ang sarili nyo sa pagkabata.

walang nag-adya na iahon ako mula sa balahong kinatitirikan bagama’t puno ng bangas ang mukha mula sa walang katapusang paglalayag hindi to dahilan para hindi magpatuloy makipagsapalaran sa realidad. Responsibiladad mong matuto ng kaalaman sa buhay at makilala ang sinasabi nilang kultura. Salik ang lahat ng nakapaligid sayo kaya wag kang magtaka kung balang araw matutunan mo ring maging makatao, makadiyos at makabayan. Bilang responsableng maglalakbay wag na wag kang kakalimot lumingon kung saan ka nagsimula.

“May malayang kalamayan ang taong may malawak na karanasan. Kalayaan mong magbigay kaalaman o lakas ng loob sa taong wala pang kamalayang malaya..”

-Papajex

Q.C Philippines

Pa-try lang na sumali sa pataas ng ihe. J.Kulisap, ngayon ko lang to ginawa. anak ng potential! kung hindi mo lang talaga Beer-day 😀